Balans

De maand mei is een echte balansmaand, het eerste kwartaal van het jaar zit er weer op en de jaarrekeningen worden opgemaakt. Intussen zien we ook hoe het komende seizoen ervoor staat en hoe onze orderportefeuille gevuld is.

Zeker voor de evenementenbeveiliging die nu gelijk met het topseizoen is gestart. Terugblikken en vooruitblikken geven echter weinig garanties voor wat komen gaat. De omgeving waarin we ons werk doen, de economische omstandigheden, het veiligheidsgevoel, het staat allemaal op gespannen voet met elkaar. De klant verwacht het maximale, het publiek eist nog meer daar bovenop en de wetgever is vooral bezig met symboolpolitiek en heeft weinig oog voor de omstandigheden waaronder beveiligingsbedrijven hun werk moeten doen. De marges staan bij een steeds groter aantal flink onder druk. De kwaliteit van verantwoorde levering van diensten komt in het gedrang.

Dit brengt ook VBe NL in een spanningsveld. Hoe ver gaan we in ons streven naar kwaliteit, welke issues hebben dan voorrang, waar maken we het verschil voor klant, publiek en het hieraan gekoppelde verdienmodel voor onze leden? Onze kernwaarden van kwaliteit, gelijkwaardigheid en transparantie doen het in onze balans nog steeds goed. We tellen inmiddels tachtig organisaties die dit delen en het VBe NL-netwerk vormen en samen de schouders zetten onder onze vereniging. Er is veel interesse van organisaties die nog hun weg zoeken tussen brancheverenigingen of nergens bij willen horen. Waar zit dan dat voordeel? Wat is de bate in de balans?

Zoek contact met leden

De beste ambassadeurs voor dit verhaal zijn onze eigen leden. Zoek contact met hen! Of bel rechtstreeks met ons, dan helpen we om ook jouw balans meer te laten opleveren. Intussen werken we hard door aan onze sectorale opdracht om de kwaliteit van beveiligen binnen de acceptabele marges verder te verbeteren. Opleiden, een sterke cao, benchmarken, een kwaliteitslabel ‘Beveiligen Evenementen Horeca’ en continue aandacht in bestrijding van ‘cowboygedrag’ van ondernemers in onze sector die het niet zo nauw nemen.

Maar ons speerpunt de komende twee maanden is om vakbonden en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervan te overtuigen dat de veiligheid van Nederland niet geholpen is met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Lees ook: Stand van zaken WWZ

De balans van VBe NL wordt begin juni gepresenteerd aan onze Algemene Ledenvergadering. De jaarrekening stemt het bestuur tevreden, de vereniging ontwikkelt zich volgens het routeplan zoals dat jaarlijks wordt vastgesteld. Meer hierover binnenkort op onze site bij de publicatie van ons jaarverslag.

Veel leesplezier.

Leon Vincken
Directeur VBe NL

Recente Berichten

Relians Safety & Security

Generatie Z in crisistijd

Cao Veiligheidsdomein 2021-2024

Nieuw bestuurslid VBe NL: Ad Meeuwesen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief