Wie regelt de ‘verkeersregelaars’?

Sinds een aantal jaar vertegenwoordigt VBe NL ook de belangen van bedrijven die verkeersregelaars inzetten tijdens grootschalige evenementen of infrastructuurprojecten. De kern ligt, gezien onze oorsprong, natuurlijk bij de evenementen.

Maar in de praktijk blijkt er weinig verschil. Sterker, in de praktijk blijkt helemaal niet zoveel geregeld voor de verkeersregelaars. Bedrijven met deze tak van sport moeten pionieren en ervaringen met elkaar delen, voor zo ver de concurrentie dat natuurlijk toelaat. Op arbeidsvoorwaardengebied hebben we inmiddels al wel geregeld dat de cao Beveiliging deel-A van toepassing is. Leden van VBe NL die verkeersregelaars inzetten, zijn hieraan gebonden. Zij hoeven niet meer met iedere regelaar alle arbeidsvoorwaarden individueel te regelen maar kunnen terugvallen op de cao en alle afspraken daarbinnen. Binnenkort wordt deze ook uitgebreid met nieuwe functiebeschrijvingen voor verkeersregelaars.

Willekeur

Wat opleidingen en examens betreft is er nog weinig centraal geregeld. Je ziet hier, net als destijds in de evenementen- en horecabeveiliging, veel willekeur en interpretaties. Gemeenten blijken ook vaak niet op de hoogte van wat je nu wel/niet mag verwachten van een verkeersregelaar die ingezet wordt. Ook het afnemen van examens gebeurt de ene keer via een e-module en de andere keer zit er een praktijkexamen van 15 minuten bij. In hoeverre je dan nog spreekt over een volwaardig examen is nog maar de vraag die ik ook vanuit VBe NL nog niet durf te beantwoorden. Om dan nog maar niet te duiken in vergunningen, passen en voorwaarden rondom inzet. Een mooie uitdaging dus voor de komende periode. We gaan – gesteund door vakbonden om dit ook voor werknemers te regelen – aan de slag. We stappen uit de pioniersfase en betreden het land van kwaliteit, uniformiteit en duidelijkheid over het beroep verkeersregelaar en spelregels rondom zijn of haar inzet en waar een bedrijf aan moet voldoen.

VBe NL en haar leden zorgen ook voor veiligheid in het verkeer bij evenementen en infrastructuurprojecten. Volg onze nieuwsitems en natuurlijk de aanwijzingen van de verkeersregelaars die u onderweg ontmoet!

Leon Vincken
Directeur VBe NL

Foto verkeersregelaar: Traffic Support

Recente Berichten

Zzp’ers in het veiligheidsdomein

Branchevereniging aan het woord: VBe NL

Rechter vonnist in voordeel VBe NL

VBe NL verwelkomt 200ste lid: Buwalda Security

Schrijf je in voor de nieuwsbrief