Wet DBA: gebruik modelovereenkomst Belastingdienst

Vrijdag 18 november 2016 is het kabinet met een nieuw standpunt naar buiten gekomen rondom de inzet van zzp’ers en de omstreden wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Het bestuur van VBe NL adviseert de sector om bij inzet van zzp’ers de door de Belastingdienst Modelovereenkomst Belastingdienst inhuur ZZP te blijven gebruiken. Tot dit advies komt het bestuur mede na bestudering van de Kabinetsbrief aan de Tweede Kamer en nadere analyse van onze advocaat Jaap Obbink van Lanen & Standhardt. Hoewel het kabinet in de brief aankondigt dat de Belastingdienst tot 1 januari 2018 niet handhaaft, blijft er voor de beveiliging een sterk vermoeden ontstaan dat werkwijzen duiden op een arbeidsrelatie onder gezagsverhouding en zonder vrije vervanging.

Het kabinet doet hierover de volgende uitspraak:
“Hét uitgangspunt voor de handhaving tijdens de uitstelperiode is dat alle partijen als goedwillend worden beschouwd, tenzij zij onder de genoemde uitzondering vallen. In een eerder stadium ontstond twijfel over wie goed – of kwaadwillend was. Daarom wordt hierbij het begrip kwaadwillend nader ingevuld, met de juridische geldigheid van een beleidsbesluit. Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).”

Daarom adviseert VBe NL beveiligingsbedrijven de overeengekomen modelovereenkomst te gebruiken. Op de site van de Belastingdienst staat alles op een rij vermeld.

Lees ook ons eerdere nieuwsbericht hierover.

Recente Berichten

Relians Safety & Security

Generatie Z in crisistijd

Cao Veiligheidsdomein 2021-2024

Nieuw bestuurslid VBe NL: Ad Meeuwesen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief