Acht ambitieuze stappen naar verdere groei VBe NL

VBe NL kiest de komende jaren voor een sterke positie in de Particuliere Beveiligings- en Crowdmanagementbranche.

De Algemene Ledenvergadering van VBe NL heeft het ‘Routeplan 2018 – Verbinden in groei’ onlangs vastgesteld. De ALV wil extra aandacht voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en aantrekkelijk werk in de branche bevorderen. De krapte is nu al duidelijk voelbaar. “We gaan door op dit pad om daarmee de belangen van onze aangesloten leden te behartigen en een stempel te zetten op nationale beleidsontwikkeling”, aldus Peter Hoes, voorzitter van VBe NL. “Gericht op efficiëntie en regelarme bedrijfsvoering met maximale ruimte voor vrij ondernemerschap.” Het bestuur van VBe NL wil de groei en ambities in acht stappen realiseren. Deze zijn uitgewerkt in het ‘Routeplan 2018’. Om alle ambities waar te maken wil VBe NL verder groeien. Op dit moment heeft VBe NL 80 leden.

Uitrollen Kwaliteitslabel Beveiliging

Het in maart 2017 gepresenteerde Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca moet verder uitgerold worden. Doel is dat gemeenten dit kwaliteitslabel opnemen in het vergunningenbeleid en om dit label uit te breiden naar het bredere Kwaliteitslabel Beveiliging. Dit gebeurt in samenwerking met het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB). Het kwaliteitslabel weerspiegeld de integriteit van de leden van VBe NL.

Ontwikkelen nieuwe BEH 2 opleiding en SDR methode

Een andere belangrijke ambitie is permanente educatie van werknemers en tegelijk het ontwikkelen van opleidingen die aansluiten bij de wensen van de hedendaagse bedrijfsvoering en meerwaarde bieden. Voorbeeld is de opleiding die dit jaar gestart is van Coördinator Beveiliging Evenementen Horeca. Ook is samenwerking gezocht met de SDR Academy die werknemers opleidt om eerder te reageren op verdachte en afwijkende zaken bij evenementen (search, detect en react).

Verkeersregelaars

De wereld van de verkeersregelaars is nog weinig gereguleerd. Verkeersregelaars vallen inmiddels onder de cao Beveiliging, maar er moeten verdere verbeterstappen worden gezet voor deze groep werknemers.

Professionaliseren personele planning en uitwisseling

Flexibele inzet van personeel is een must. VBe NL investeert daarom in deregulering van cao-regels en zelfroosteren. Inzet is versterking van de positie van werknemers en ondernemerschap.

Werkgevers/werknemers betrekken bij cao-onderhandelingen

De net afgesloten cao Beveiliging laat meer ruimte voor vakmanschap, lokale invulling en flexibiliteit. Met De Unie als partner worden in 2018 nieuwe stappen gezet om werknemers te betrekken bij de nieuwe cao-onderhandelingen. De cao komt hierdoor dichter op de werkvloer te staan.

Structureel overleg met stakeholders

Van sociale partners, politie, gemeenten tot en met overheid en bij de ontwikkeling van wetgeving met politieke partijen en kabinet. Waar mogelijk wordt ook contact gezocht met branchepartijen. Door de groei van de vereniging is een professionaliseringsslag van de eigen organisatie eveneens gewenst. Dit wordt in 2018 verder ontwikkeld. Peter Hoes concludeert als voorzitter: “Vanuit onze jaarlijkse beleidsplan zullen we in 2018 ook meer naar onze verdere toekomst kijken. We ontwikkelen een visie op de dynamiek van onze maatschappij en alle gevolgen voor de branche. Denk hierbij aan robotisering, digitalisering en terrorismedreiging. Dit vertalen we naar een strategienota 2020 en verder.” De ALV ondersteunt de ambitie in het routeplan volledig. Door het vastgestelde financiële beleid is een contributieverhoging in 2018 niet nodig.

 

Recente Berichten

Relians Safety & Security

Generatie Z in crisistijd

Cao Veiligheidsdomein 2021-2024

Nieuw bestuurslid VBe NL: Ad Meeuwesen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief