In de nieuwe cao Beveiliging – afgesloten met vakbond De Unie – zijn in 2017 grote stappen gezet naar moderne arbeidsvoorwaarden. De cao biedt aan de ene kant meer ruimte aan ondernemerschap zonder overregulering en biedt werknemers ruimte en regie voor het uitoefenen van het beveiligingsvak en overleg op bedrijfsniveau. Echt een cao die past bij deze tijd.

Niet alleen zijn veel wetteksten geschrapt, maar de cao is ook eenvoudiger. Werknemers krijgen volgens het principe van de Digi-C methode meer inspraak. Bij de volgende onderhandelingen wordt volgens dit principe gewerkt. Onderhandelaar Leon Vincken over de afspraken in de cao: “De cao biedt aan de ene kant meer ruimte aan ondernemerschap zonder overregulering en biedt werknemers ruimte en regie voor het uitoefenen van het beveiligingsvak en overleg op bedrijfsniveau.” De cao werd goedgekeurd door beide achterbannen en eind december aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees meer>>>

Volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket Verkeersregelaars

Een ander belangrijk punt in de cao is de positie van verkeersregelaars. Die hebben met de cao-afspraken nu een volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket. Verkeersregelaars zijn juist de beroepsgroep die thuishoort in de branche voor crowdmanagement en beveiliging. Als geen ander zien zij toe op grote verkeersstromen en zijn in contact met publiek. Hierbij staat veiligheid van een ieder voorop. De beroepsgroep verkeersregelaars heeft hiermee een unieke positie die door werkgevers nadrukkelijk wordt benoemd en omarmd. Bedrijven aangesloten bij VBe NL hebben hiermee voor hun verkeersregelaars een sterke maatschappelijke positie die hun arbeidsvoorwaarden op hoog niveau regelt en toekomst biedt voor ontwikkeling en professionalisering. In 2018 de cao Beveiliging vertaald naar een aparte cao voor Verkeersregelaars. Hiermee is VBe NL duidelijk dé verkeersregelaarsbranche en werkgeversvereniging. Lees meer>>>