Het is inmiddels een traditie: een verdiepend symposium/event over een actueel thema. Op 10 maart 2017 was het Philips Stadion in Eindhoven de plek waar vele sprekers het woord voerden over Safety Awareness. Bovendien een ideaal moment om te netwerken.

Op 10 maart 2017 was het ‘Safety Awareness’ in het Philips Stadion in Eindhoven waar een keur van sprekers zijn licht liet schijnen over het thema. Voorzitter Peter Hoes van VBe NL blikte terug op 20 jaar verenigingsgeschiedenis. “Het succes van VBe NL bleek een magneet waar men bij wilde horen.” Hij roemde ook de samenwerking met vakbond De Unie. Naast evenementen- en horecabeveiliging is VBe NL ook de branchevereniging voor beveiligingswerkzaamheden zoals objectbewaking, mobiele surveillance en winkelbeveiliging. “Daarnaast hebben we ook verkeersregelaars, brandwachten en andere aanverwante beroepsgroepen een plek aan onze tafel gegeven”. De conclusie van Hoes: ”Ik ben bijzonder blij en trots op deze ontwikkelingen. Van pioniers zijn we nu trendsetter.” Lees meer>>>

Beveiliging verscherpt

Op het event benadrukten Sandra Keijer (ministerie van Defensie) en Ran Cohen (president en founder SDR Academy) in hun bijdrage op het VBe NL-symposium de onderlinge samenwerking. Hoe groot zijn de verschillen inmiddels als het gaat om geweldsdreiging? Hij liet twee beelden zien van een voetbalwedstrijd uit 1985 en uit 2015. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen dat toeschouwers langs de kant van het veld staan. De beveiliging is ongelooflijk verscherpt en onvergelijkbaar met dertig jaar geleden. Hoe is het in 2045?, vroeg Cohen zich in zijn presentatie af. Sandra Keijer bekeek het thema safety awareness vanuit het defensieapparaat (kolonel marechaussee). “We zien een glijdende schaal van kleinere en grote crises. Neem de ramp van MH17, migratiestromen en terreur. Het maakt alles zeer complex. Overheid en bedrijven worden veel directer geraakt door de situatie in de wereld.” Lees meer>>>

Samenvattingen van alle bijdragen zijn terug te lezen op onze website.

Samenwerkingen

VBe NL en SDR Academy Nederland gingen 1 oktober 2017 een partnership aan voor kwaliteitsbevordering van werknemers werkzaam bij leden van onze vereniging. De samenwerking volgt op een introductie van SDR Academy Nederland tijdens het VBe NL-symposium op 10 maart 2017 en een aansluitende SDR kennismakingsdag voor werkgevers en beveiligers. VBe NL heeft de meerwaarde van de Search, Detect en React methode mogen ervaren en wil met dit partnership deze methode collectief aanbieden. Op 26 oktober ontvingen de eerste beveiligers het officiële SDR-certificaat. Lees meer>>>

Dit was niet het enige samenwerkingsverband. Zo sloten De Unie en VBe NL in december 2017 een partnership. Beide organisaties gaan een gezamenlijke agenda opstellen waarin beveiliger en ondernemer centraal staan. De Unie is al partner als het gaat om het sluiten van de cao Beveiliging. Lees meer>>>