Alle werknemers bepalen cao-inzet

Op initiatief van VBe NL en vakbond De Unie zijn alle werknemers geraadpleegd over hun wensen voor de nieuwe cao Beveiliging. Ruim 400 werknemers hebben hun stem laten horen.

Werknemers waarop de cao Beveiliging van toepassing is werken bij bedrijven die aangesloten zijn bij VBe NLen hebben sinds oktober 2017 één cao voor alle soorten beveiliging voor onder meerevenementen- en horecabeveiligers, mobiele- en winkelsurveillanten, luchthaven- en objectbeveiligers, centralisten, verkeersregelaars en KNVB stewards. Werknemers ontvingen eerder dit jaar al 4,5% tot 5% loonsverhoging met afspraken over automatische prijscompensatie vanaf 2019 en meer zeggenschap over arbeidstijden vastgelegd in de cao die afloopt 1 oktober dit jaar.

Panel van werkgevers en werknemers

Twee maanden geleden zijn gesprekken gevoerd met een panel van werkgevers en meerdere panels van werknemers over de wensen en mogelijkheden voor de cao Beveiliging vanaf 1 oktober dit jaar. In de afgelopen periode zijn de door hun besproken onderwerpen voorgelegd aan alle werknemers werkzaam bij VBe NL bedrijven in de vorm van een online vragenlijst (uitgevoerd door marktonderzoeksbureau MWM2). Dit is nog nooit eerder op deze manier gedaan in de branche. Meestal raadplegen de vakbonden alleen hun eigen(kader)leden. Ditmaal hebben bijna 400 werknemers hun stem laten horen middels de online vragenlijst en hebben ruim 100 werknemers zich opgegeven voor het Digi-C panel. Een panel waarin werknemers hun stem kunnen laten horen over opleidingen, arbeidsvoorwaarden, projecten in de branche en de nieuwe cao Beveiliging. VBe NL en De Unie ontplooien hiermee een nieuwe aanpak voor de beveiligingsbranche en brengen het werknemer- en werkgeverschap naar een nieuw krachtenveld waarin gelijkheid centraal staat vanuit ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Partijen geven hiermee uitvoering aan de opdracht van de SER om duurzaamheid te creëren op het gebied van vernieuwing van arbeidsverhoudingen, aldus beide organisaties. Partijen verwachten hierdoor de arbeidsvoorwaarden innovatiever en wendbaarder te maken waarbij draagvlak voor het uiteindelijke cao resultaat wordt vergroot en werkgevers en werknemers samen de toekomst van de branche in harmonie blijven vormgeven.

De resultaten van het onderzoek vormen de basis waarmee VBe NL en De Unie binnenkort de cao-onderhandelingen van start laten gaan.

De sociale partners bij de cao Beveiliging danken alle betrokken werkgevers en werknemers voor hun inbreng. Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging zal binnenkort de Search, Detect, React trainingen van de SDR Academy uitreiken aan de uitgelote deelnemers aan het onderzoek.

Werknemers die zich willen aanmelden voor het online panel en actief betrokken willen zijn bij de cao-onderhandelingen en de toekomst van hun arbeidsvoorwaarden én hun stem mogen geven over het eindresultaat kunnen dat doen door een mail te sturen aan info@sfcb.nl.

Lees hier de resultaten van het Digi-C onderzoek. De resultaten worden voorgelegd aan het online panel met daarbij een aantal verdiepende vragen.

Recente Berichten

Relians Safety & Security

Generatie Z in crisistijd

Cao Veiligheidsdomein 2021-2024

Nieuw bestuurslid VBe NL: Ad Meeuwesen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief