‘Taakstrafverbod ook voor geweld tegen beveiligers en verkeersregelaars’

VBe NL wil uitbreiding van taakstrafverbod in kader geweld- en zedenmisdrijven.

VBe NL heeft in een internetconsultatie voor de Wet uitbreiding taakstrafverbod er voor gepleit de functiegroepen vallend onder de uitbreiding van het taakstrafverbod te verhelderen.

Publieke taak

Het kabinet wil het huidige taakstrafverbod uitbreiden voor geweld- en zedenmisdrijven naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak voor de handhaving van de orde of veiligheid. Hiervoor wordt het Wetboek van Strafrecht gewijzigd. In de memorie van toelichting ontbreken echter de beveiligers en verkeersregelaars. VBe NL directeur Leon Vincken schrijft in de brief: “Wij stellen u bij deze consultatie voor om de memorie van toelichting zo aan te passen dat ook specifiek wordt verwezen naar deze beroepsgroepen zodat het voor de samenleving en mogelijk rechters voor toekomstige rechtszaken helder is dat voor deze beroepsgroepen het taakstrafverbod ook geldt.” VBe NL vindt dat beveiligers en verkeersregelaars exact passen in de definitie van “personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.“

Beveiligers

“Beveiligers zetten zich dagelijks in voor de veiligheid en ordehandhaving van en voor personen, evenementen, gebouwen en objecten en vullen daarmee een essentieel sluitstuk voor de politiewerkzaamheden”, aldus VBe NL in de brief aan de minister. “Beveiligers zijn een tussenschakel voor politie, brandweer en hulpverleners bij een conflict, incident en/of delict. De handelingen in de eerste paar minuten bij een conflict….zijn essentieel om de gevaren en/of negatieve gevolgen te beperken.”

De afgelopen jaren hebben we mogen zien dat beveiligers de politie steeds meer ondersteunen. Dit gaat van het bewaken van illegaal vuurwerk tot aan het aanbieden van ondersteuning in arrestantencomplexen. Daarnaast de toenemende vraag voor particuliere persoonsbeveiliging door recente liquidaties en steeds verder polariserende samenleving waarbij agressie en geweld toenemen. Er is al een langere tijd een verschuiving van overheidstaken naar het particuliere domein. “Hier hoort ook de verschuiving van rechtsbescherming bij en het wordt tijd om deze verschuiving te erkennen,” aldus VBe NL.

Verkeersregelaars

Eerder overlegde een delegatie van VBe NL met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) over de positie van verkeersregelaars. Tijdens het gesprek bleek dat ook minister Van Nieuwenhuizen de ernst en noodzaak inziet om verkeersregelaars meer rechtsbescherming te bieden.

Download: Internetconsulatie – Wet uitbreiding taakstrafverbod

Recente Berichten

(Af)tellen maar

Beste demissionair minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius, beste lijsttrekkers,

Babylon Security

Time Allround Security

Schrijf je in voor de nieuwsbrief