We ervaren op dit moment de geschiedenisbeelden van gisteren live, aldus voorzitter Peter Hoes in het jaarverslag 2019.

De Covid-19 pandemie is een markeringspunt in het leven van iedereen op deze aarde, zoals de Spaanse griep in 1918. We zitten er middenin. Zo ook met dit jaarverslag. Een terugblik over een gouden tijd, een tijd die nog voortduurt als het coronavirus over de aarde raast. Social distancing en anderhalvemetereconomie, afstand houden blijkt een nieuwe realiteit. Dan heb je elkaar nog harder nodig dan ooit. Maar juist daaraan heeft onze vereniging de laatste jaren sterk gebouwd. En dat fundament ligt er! Getuige de aanhoudende groei van leden. Eind 2019 op 113 en nu ik dit schrijf passeren we zelfs de 130. Hiermee vestigen we definitief onze positie als grootste breed-sectorale veiligheidsorganisatie in Nederland. Van verkeersregelaar tot luchthavenbeveiliger, van voetbalsteward tot winkelsurveillant en medische ondersteuner. Ooit begonnen als vereniging voor evenementen- en horecabeveiliging. Een onderdeel van onze werkzaamheden dat op dit moment volledig stil is komen te liggen. Waarvan de toekomst onzeker is. Hoe ziet het anderhalvemeteruitgaansleven eruit? Het zijn nieuwe scrabblewoorden waarachter een wereld van verdriet, pijn en onzekerheid schuil gaat. Dat is nu en 2020.

In dit jaarverslag echter een terugblik op die aanhoudende gouden periode. Een periode van vertrouwen, samenwerken als groep en verstevigen van onze positie in het brede veiligheidsdomein. Met onze eigen cao Veiligheidsdomein, bij herhaling erkend door onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als breed-sectorale cao. Daarom ook steeds meer geliefd bij ondernemers die niet afhankelijk willen zijn van een risicovolle monocultuur of langdurige grote aanbestedingen. Snelle en slagvaardige bedrijven met ondernemers die blijven innoveren en dagelijks activiteiten ontplooien in de veelzijdigheid van ondernemerschap in het veiligheidsdomein. Dan gaat het over inhoud van het begrip veiligheid, van bewustzijn, gedrag en natuurlijk over kwaliteit. Niet voor niets dat in onze vereniging en netwerk nog altijd sleutelwoorden van gelijkheid, transparantie en kwaliteit dé bindende factoren blijken te zijn. U kunt dit tot u nemen in de vele verhalen en natuurlijk onze kerncijfers elders in deze jaarlijkse terugblik.

We nemen u mee naar enkele bijzondere kenmerkende geluiden uit berichten van het jaar 2019. Zoals de samenwerking met vakbond De Unie in het betrekken van alle medewerkers bij de nieuwe cao Veiligheidsdomein, de positionering van verkeersregelaars, fiscale erkenning van ons uniform, bescherming van medewerkers en werkbezoeken op Schiphol en Huntenpop. Natuurlijk mag de erkenning van de cao Veiligheidsdomein en het woord van onze leden, de draagkracht en impulsen van onze vereniging niet ontbreken.  

Namens het bestuur dank ik weer iedereen en in het bijzonder onze werkorganisatie die met veel energie, enthousiasme en daadkracht dagelijks verder bouwt aan het brede huis van ons veiligheidsdomein. Een huis waar het ook juist veilig verblijven is in tijden van crisis. Maar dat leest u weer volgend jaar in de volgende terugblik.

Veel leesplezier!

Peter Hoes
Voorzitter