In 2021 is er veel gebeurd rondom de cao Veiligheidsdomein zoals juridische procedures en de Minister van Social Zaken en Werkgelegenheid die eind oktober besloot geen dispensatie meer te geven. Hier op een rijtje: