Meest gestelde vragen / FAQ

Indien u lid wil worden van VBe NL kunt u zich aanmelden via deze pagina. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail waarin wij een aantal gegevens opvragen ter controle. Lees op deze pagina de algemene toetredingsvoorwaarden en welke gegevens opgevraagd worden.

Ja, sinds 17 juni 2020 kunnen zzp’ers die particuliere beveiligingsdiensten aanbieden, zowel met als zonder ND-vergunning, zich aansluiten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland tegen een bijzonder voordelig tarief. De vereniging biedt zzp’ers een netwerk aan samenwerkingspartners en opdrachtgevers (zijnde beveiligingsorganisaties), een kennisbank en vele ledenvoordelen. Lees hier meer.

Op dit moment zijn er geen gevolgen. VBe NL en vakbond De Unie, die samen de cao Veiligheidsdomein overeenkomen, zijn hiertegen in hoger beroep gegaan bij de Raad van State en hebben deze tevens verzocht om eventuele gevolgen op te schorten totdat ze uitspraak hebben kunnen doen over het ingestelde hoger beroep. Heeft u hier nadere vragen over stuur dan een mail aan info@vbe.biz.

Ja, als ondernemer bent u vrij om te kiezen met uw werknemers welke cao u toepast. U komt dan al snel uit bij een cao die past bij de werkzaamheden zoals  de cao Veiligheidsdomein. De inhoud van deze cao is echter maar voor een deel van toepassing omdat deze is voorbehouden aan leden van VBe NL. Zoals de dispensatie van de algemeenverbindendverklaring (AVV) van de cao Particuliere Beveiliging. De leden van VBe NL zijn door hun lidmaatschap gebonden aan alle artikelen in de cao Veiligheidsdomein en vallen niet onder de AVV. Vooral ook bepalingen rondom het aangaan van arbeidscontracten, ziekte, verlof, ontslag zijn bepalingen waarin toegestane afwijkingen van de wet zijn verwoord. Die zijn over het algemeen alleen toegestaan voor leden van een vereniging die de cao ook heeft ondertekend.

Ja en Nee. VBe NL is geen partij bij de cao Particuliere Beveiliging, maar kent voor de de werkzaamheden die vallen onder “reguliere beveiliging” (= particuliere beveiliging exclusief recherche en evenementen/horecabeveiliging) een eigen cao Veiligheidsdomein (zie ook artikel 1.3 in de cao). De cao Veiligheidsdomein is speciaal gemaakt voor mkb-bedrijven die regionaal en lokaal veelal te maken hebben met inzet van een grote flexibele schil personeel i.v.m. de vele wisselende opdrachten in het Veiligheidsdomein en kent daarom andere cao-bepalingen. Leden van VBe NL zijn door de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid gedispenseerd van de AVV cao Particuliere Beveiliging. Daarnaast is deze cao ook geschreven voor andere dan beveiligingswerkzaamheden, zoals de inzet van verkeersregelaars, medische dienstverlening, recherche of stewards.

Naast de aantrekkelijke cao Veiligheidsdomein voor het mkb-bedrijf, het snelle contact en de belangenbehartiging kent VBe NL een stevig gelijkwaardig fundament vanuit haar statuten. Alle juniorleden die 3 jaar lid zijn en seniorleden hebben hetzelfde stemrecht binnen de vereniging. Zij bepalen op een eerlijke manier samen met een gelijk stemrecht over het beleid van de vereniging en de cao-afspraken. Alleen bedrijven met een omzet lager dan 125.000 euro hebben een beperkt stemrecht. Voor de rest is het motto: iedereen is gelijk, dus ook een gelijke stem. Leer VBe NL snel kennen via deze presentatie. Bij de collega’s van de Nederlandse Veiligheidsbranche zijn het aantal stemmen per lid gebaseerd op de omzet waardoor daar de drie grootste bedrijven het meeste stemrecht hebben en daarmee het beleid bepalen. De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven heeft geen eigen cao en steunt de cao Particuliere Beveiliging, een deel van hun PBO-tak (Particuliere beveiligingsorganisaties) is daarom ook lid van VBe NL.

Bij elke cao-onderhandeling worden de verschillen groter. VBe NL crowdmanagementleden zijn met de cao Veiligheidsdomein voordeliger uit dan wanneer zij de cao Particuliere Beveiliging toepassen. De cao Veiligheidsdomein kent voor crowdmanagementpersoneel (waaronder evenementen- en horecabeveiligers) geen toeslagen en eindejaarsuitkering, een andere reiskostensystematiek en loongebouw en meer flexibiliteit voor ad-hoc personeel op het gebied van de ketenbepaling en WAB.  Ook kent de cao Veiligheidsdomein voor de reguliere beveiliging meer flexibiliteit.

Ja, verkeersregelaars vallen onder de cao Veiligheidsdomein. Verkeersregelaars die werken bij werkgevers die lid zijn van VBe NL vallen onder de cao Veiligheidsdomein. Voor verkeersregelaars is een aparte informele informatieve cao voor Verkeersregelaars geschreven. Naast verkeersregelaars en beveiligers vallen ook medische dienstverleners, voetbalstewards, brandwachten en ander crowdmanagementpersoneel onder de cao Veiligheidsdomein.